2022  ਯੂਥ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਟੀਮਾਂ

    ਲੜਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ            ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ

ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ           ਭਾਰਤ  

       ਭਾਰਤ                       ਫਿਜੀ                    ਫਿਜੀ                        ਇਟਲੀ   

       ਇਟਲੀ                       ਕੈਨੇਡਾ

      ਕੈਨੇਡਾ                     ਚੀਨ

      ਕਰੋਸ਼ੀਆ               ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ

    ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ            

       ਚੀਨ

       ਜਪਾਨ

       ਆਇਰਲੈਂਡ

Girls Teams 

 

India 

Indigenous First Nations

    Italy    

Canada

China

 

Ireland

 

ਸਾਡੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਯੂਥ ਨੇਸ਼ਨ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ