top of page

ਯੂਥ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੱਪ ਬਾਰੇ

ਇਹ ਯੁਵਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ maਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਯਮਤ ਕਲੱਬ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਟੀਮ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪਿੱਚ' ਤੇ ਦਰਸਾਏਗਾ. ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਐਚਲਟ ਨੈਸ਼ਨਸ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਚਮੰਡ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੀ ਆਮ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

 

ਐਡਲਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਥ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕੱਪ ਆਯੋਜਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆਖਰਕਾਰ ਯੂਥ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਲਗ਼ ਨਸਲਾਂ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਲਗ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ.

ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ:

"ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਾਂ!"

- ਜਸਪ੍ਰੀਤ

"ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਇਟਾਲੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ!"

اور

- ਗੈਬੀ

"ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਲਗ ਨੇਸ਼ਨਸ ਕੱਪ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ."

- ਕਾਰਲ

bottom of page